Currentflow.pl

Twój portal budowlany

Instalacje

Zakładanie prądu

zakladanie praduW naszym życiu prąd odgrywa bardzo ważną rolę. Jest również jednym z podstawowych elementów niezbędnych przy budowie naszego domu. Przy budowie możemy korzystać z różnych źródeł prądu jak wykorzystanie agregatu prądotwórczego, tymczasowego przyłącza lub z instalacji energetycznej sąsiada. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak posiadanie stałego źródła prądu. Jeśli nie posiadamy jeszcze prądu na naszej działce, to właśnie czeka nas żmudny proces otrzymywania pozwoleń. Pierwszym ważnym krokiem w otrzymaniu pozwolenia na przyłączenie naszego domu do sieci energetycznej jest złożenie wniosku, w którym musimy określić nasze zapotrzebowanie na moc, termin od, którego chcemy użytkować oraz założone przez nas roczne zużycie energii. Oprócz stosownego wniosku musimy również złożyć dokument potwierdzający własność działki oraz plan zabudowy na mapie względem sieci elektroenergetycznej i jej usytuowania względem sąsiadów. Gdy złożymy wniosek wraz z skompletowanymi materiałami musimy poczekać do 14 dni na wydanie pozwolenia. Nasz formularz otrzymany z urzędu powinien zawierać: sposób, w jaki będziemy pobierać energię elektryczną (sieć kablowa lub napowietrzna), miejsce, w którym będzie przyłącze do sieci elektrycznej oraz umiejscowienie licznika oraz zabezpieczenia głównego. W przypadku zastosowania na naszej działce przyłąćza napowietrznego nie potrzebujemy dodatkowych formalności oprócz uzyskania warunków na podłączenie. W przypadku przyłacza kablowego potrzebujemy dokumentację techniczną, którą możemy uzyskać od rejonowego zakładu energetycznego lub elektryka posiadającego uprawnienia. W drugim przypadku jest równiez wymagane zatwierdzenie przez zakład energetyczny. Samo zatwierdzenie otrzymamy bezpłatnie, ale musimy pokryć koszty wykonania dokumentacji. W przypadku przyłącza kablowego w naszej dokumentacji, kabel powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od innych instalacji takich jak gazowa, wodociągowa, telefoniczna oraz kanalizacyjna. W tym przypadku nasze przyłącze powinno być wyrysowane na mapie geodezyjnej wraz z wszystkimi instalacjami. Gdy mamy już wszystkie projekty możemy udać się do urzędu architektury gminy w celu złożenia projektu przyłącza, decyzji o warunkach zabudowy oraz dokumenty potwierdzające prawa do działki oraz pozwoleniena budowę domu. Gdy mamy już załatwione wszystkie formalności jesteśmy zobowiązani do podpisania umowy z zakładem energetycznym zawierającą termin przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie oraz wymienione terminy przeprowadzania prób i odbiorów wraz z miejscem rozgraniczenia własności sieci, a klienta. Gdy przebrneliśmy wszystkie kroki, czas na budowę. Pierwszym krokiem w odbiorze prądu jest zamontowanie przez wykwalifikowanego elektryka prowizorycznego złącza na słupie oraz założenie licznika przez zakład energetyczny.Po zakończeniu budowy, nasze podłączenie prowizoryczne zostaje zmnienione na podłączenie prosto ze słupa elektrycznego do skrzynki umiejscowionej na domie. Gdy nasze przyłącze jest wykonane, podpisujemy umowę z zakładem energetycznym i od tego momentu mamy w naszym domie sprawnie działającą instalację elektryczną. Wszystkie nasze urządzenia między linią energetyczną, a licznikiem zostaję zablombowane, a dostęp do nich mająprzedstawiciee zakładu energetycznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ